برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

مدیریت اشتراک ها

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

می تونی بحث درباره آیا بالا پریدن تو آسانسور در حال سقوط باعث میشه نجات پیدا کنیم؟ را بدون اینکه خودت نظری بنویسی دنبال کنی. آدرس ایمیلت رو بنویس، هر وقت کامنت جدیدی ارسال بشه بهت ایمیل میزنم.