کمک فکری به دیگران: تجربه یا نسخه؟

زمان مطالعه: ۱۳ دقیقه به صورت خیلی رایج و البته منطقی، مردم در مقاطع مختلف از هم کمک فکری می‌گیرن. سعی می‌کنن از دیگران مشورت بگیرن یا به دیگران مشورت بدن. طبیعیه که هر کسی اولا مشورتی مطابق با تجربیات گذشته خودش ارائه می‌کنه و دوما به روش خاص خودش این ارائه رو انجام می‌ده. روش خاص خودش هم …

ادامه مطلب