«همه همینطوری فکر می‌کنن»

زمان مطالعه: ۶ دقیقه همیشه خوندیم و شنیدیم که مغز کوچک ما هزار جور bias یا «جهت‌گیری‌های نه لزوما درست» داره. ترجمه بهتری اگه کسی داره خوشحال میشم پیشنهاد بده. ولی معنی کلی مشخصه. جهت‌گیری‌ای که توجیه خوبی پشتش نیست، ولی ذهن ما پذیرفته‌ش چون از این پذیرفتن نفعی می‌بره. منظورم از نفع هم پول نیست مثلا. عموما تنها …

ادامه مطلب