تولیدمثل و لذت، تعادل از بین رفته بین زن و مرد

زمان مطالعه: ۵ دقیقه هم در انسان‌ها هم در حیوانات، زن‌ها (به حیوان ماده هم میشه گفت زن؟‌ یا باید گفت ماده؟) تعداد محدودی بچه می‌تونن داشته باشن. حتی در حیواناتی مثل مرغ که بچه به دنیا نمیارن و صرفا تخم می‌ذارن، این محدودیت روی تعداد وجود داره (اگرچه خیلی عدد بزرگی هست – چند صدتا). اگر به پستاندارن …

ادامه مطلب