بر لب جوی

زمان مطالعه: ۲ دقیقه اخیرا دارم سعی می‌کنم زمان مفیدم رو در روز بیشتر کنم. یه ذره اوضاع بهتر شده. حتی همین‌ که رصد می‌کنم شرایط رو و اندازه گیری می‌کنم میزان بازدهیم رو تاثیر خوبی می‌ذاره روی اینکه سعی کنم این رصد به نتیجه بهتری منتهی بشه. داشتم با چای آخر امشب به همین قضیه فکر می‌کردم. که …

ادامه مطلب